Dzieciństwo to wspaniały okres w życiu. Ale jest to również etap, w czasie którego młody człowiek narażony jest na wiele sytuacji stresowych: związanych z relacjami koleżeńskimi, z nauką, z pierwszymi zwodami miłosnymi, a nawet z trenowaniem sportu opierającego się na walce o jak najlepsze miejsce.

 

ZIDENTYFIKOWAĆ ŹRÓDŁO STRESU

Dorosłym problemy dzieci i młodzieży mogą wydawać się błahe, jednak nie można ich bagatelizować i należy do nich podejść poważnie.
Najważniejszą rzeczą jest pomoc w zidentyfikowaniu źródła stresu. Zdarza się, że nazwanie przyczyny już przynosi ulgę i obniża napięcie. Jeżeli jednak tak się nie dzieje – identyfikacja źródła stresu powinna stać się podstawą do podjęcia dalszych kroków.
 

ZASTANOWIĆ SIĘ NAD ROZWIĄZANIEM PROBLEMU

Stres pojawiający się u młodych ludzi najczęściej wywołany jest faktem, iż:
– nie potrafią znaleźć rozwiązania danego problemu,
– rozwiązanie wydaje im się trudne i przerastające ich możliwości.

Wiele dzieci zamiast stawiać czoła problemom po prostu liczy na to, że one znikną wraz z upływającym czasem. Ale zamiast tego małe problemy przeobrażają się w większe komplikacje, gdyż w porę nie zostały rozwiązane.

Rodzice nie powinni rozwiązywać problemów za dzieci.
Powinni natomiast nauczyć dziecko analizować sytuację oraz możliwości wyjścia z danej sytuacji.
Obowiązkiem rodzica jest okazywanie dziecku wsparcia w procesie radzenia sobie z problemem.

 

NAUCZYĆ DZIECKO MYŚLEĆ REALNIE

Dzieci i młodzież mają tendencję do wyolbrzymiania problemów. Nie chodzi o to, że je sobie wymyślają, ale o to, że wydaje im się, iż dana sytuacja wygląda gorzej niż jest to w rzeczywistości. Do tego przeraża je wizja konsekwencji, które nastąpią w związku z daną komplikacją. Dlatego bardzo ważnym jest, by pomóc dziecku podejść do problemu w sposób realistyczny: omówić jego rzeczywisty stan, zastanowić się nad ewentualnymi konsekwencjami, pomyśleć nad rozwiązaniami, a także porozmawiać o emocjach towarzyszącym dziecku i wszystkim osobom uwikłanym w dany problem.

Rodzice powinni często powtarzać dziecku, że zawsze jest wyjście
nawet z najbardziej skomplikowanej sytuacji.

Ważnym jest, by nie oceniać emocji, które towarzyszą dziecku w sytuacji stresowej. Najważniejsze są słowa wsparcia oraz gotowość do wysłuchania dziecka oraz do rozmowy. Rodzice powinni również zachęcać dziecko do wewnętrznych przemyśleń. To, to przyjdzie jemu na myśl będzie się opierało na słowach usłyszanych od rodzica. Jeżeli dorosły wyraża się o dziecku w sposób życzliwy – młody człowiek będzie wobec siebie bardziej łagodny.
 

NAUCZYĆ DZIECKO SPOSOBÓW NA ROZŁADOWANIE STRESU

Generalnie – młody człowiek nie potrafi stawić czoła sytuacjom stresującym w sposób zdrowy. Dlatego koniecznym jest nauczenie dziecka identyfikowania i nazywania emocji.
Jedną z bardzo stresujących sytuacji w życiu młodego człowieka są kłótnie z rodzicami, rodzeństwem, kolegami, a nawet nauczycielami. Krzyki, płacz, agresja, niezdrowy wybuch emocji – to zachowania mocno obciążające organizm. Aby zacząć je kontrolować warto nauczyć dziecko sztuki rozmawiania, mówienia o swoich emocjach, a także asertywności w stosunku do sytuacji konfliktowych. Dobrze jest również podać dziecku kilka sposobów na radzenie sobie z trudnymi odczuciami i na rozładowywanie nerwów.
 

DAWAĆ DZIECKU DOBRY PRZYKŁAD RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Rodzic jest najważniejszym wzorem dla dziecka. Świadomie, czy też nie, młody człowiek koduje zachowania występujące w domu rodzinnym. To, w jaki sposób dorośli radzą sobie ze stresem będzie bazą dla zachowań dziecka. Jeżeli ktoś z Was nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki radzi sobie z problemami, zawsze może jeszcze popracować nad nowymi zachowaniami. Na to nigdy nie jest za późno.
 

PROMOWAĆ ZDROWY STYL ŻYCIA

Ci, którzy prowadzą zdrowy styl życia wiedzą, jak wielki wpływ na naszą psychikę ma utrzymanie organizmu w dobrej formie. Zbilansowana dieta, ćwiczenia fizyczne oraz odpowiednia ilość snu stanowią podstawę do zwiększenia odporności na czynniki stresujące.

Fotografia tytułowa: Begona Liso Escrich, "Madre e hija" ("Matka z córką"), Hiszpania, 2008 r.
www.artelista.com/obra/1369012067973479-madreehija.html