Problem przemocy między dziećmi jest w dzisiejszych czasach powszechny na całym świecie. Jego podłoża można dopatrywać w zbyt intensywnej obecności Internetu w życiu młodych ludzi. 

Przemoc między dziećmi objawia się:

 • obrzucaniem wyzwiskami,
 • plotkowaniem/ obgadywaniem,
 • dręczeniem,
 • odrzuceniem/ wyeliminowaniem z grupy,
 • agresją fizyczną,
 • zastraszaniem,
 • wymuszeniami,
 • publicznym wyśmiewaniem,
 • przestępstwami wirtualnymi.


BYWA, ŻE DZIECI SĄ OFIARAMI SWOICH KOLEGÓW
MIESIĄCAMI, A NAWET LATAMI!!!

Finlandia jest krajem, w którym kwestia edukacji stanowi priorytet. Każdego roku plasuje się na najwyższych miejscach rankingów dla krajów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Obecnie fiński system edukacyjny uważany jest za jeden z najlepszych na świecie. 

Ale mimo tak doskonałych osiągnięć na poziomie naukowym, Finlandii nie ominął problem związany z przemocą wśród dzieci. Swego czasu tematem zainteresowali się naukowcy z Uniwersytetu w Turku (Finlandia). Opierając się na badaniach, opracowali, metodę walki z przemocą wśród dzieci – metodę KiVa.
 

METODA KiVa

 • KiVa to skrót od dwóch fińskich słów: Kiusaamista Vastaan ("przeciw przemocy szkolnej").
 • Metoda została wprowadzona w 90% szkół fińskich.
 • Program mający na celu przystopowanie przemocy wśród dzieci latami był monitorowany przez naukowców. Rezultaty okazały się spektakularne.
 • Badaniu poddano 234 fińskie centra edukacyjne, a w tym 30 tysięcy uczniów między 7 a 15 rokiem życia.
 • Dzięki zastosowaniu metody KiVa w szkołach udało się zredukować liczbę przypadków wszystkich rodzajów przemocy między dziećmi – w sumie wyeliminowano 79% przypadków przemocy
 • Już po jednym roku stosowania metody KiVa zauważono zmniejszenie liczby dzieci będących ofiarami przemocy ze strony swoich rówieśników nawet o 40%!
 • Dodatkowo, badania wykazały, że stosowanie metody KiVa polepsza samopoczucie uczniów w środowisku szkolnym oraz zwiększa motywację do nauki
 • Program KiVa był wielokrotnie nagradzany, między innymi Europejską Nagrodą w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości w 2009 roku.
 • W Polsce nie ma jeszcze niestety żadnego licencjonowanego partnera Programu KiVa
   

NA CZYM POLEGA METODA KiVa

 • W wieku 7, 10 oraz 13 lat uczniowie biorą udział w cyklu zajęć, w czasie których dowiadują się o różnych formach przemocy, a także uczą się lepszego funkcjonowania w grupie.
 • W czasie zajęć dowiadują się, między innymi, czym jest wzajemny szacunek oraz empatia.
 • Do materiałów wspomagających należą: podręczniki dla nauczycieli, gry, filmy video oraz wiele innych narzędzi na sprzęt elektroniczny.
 • Zajęcia obejmują spotkania grupowe, rozmowy oraz dyskusje, także przy udziale rodziców.
 • Program KiVa wymaga założenia wirtualnej skrzynki pocztowej, na adres której dzieci mogą zgłaszać przypadki przemocy.
 • Do programu zaangażowane są osoby, które pilnują bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw na boisku i w dużych skupiskach – osoby te ubrane są w kamizelki odblaskowe, które zapewniają ich dobrą widoczność  oraz przypominają dzieciom, że jest wśród nich ktoś odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.
 • W każdej szkole objętej programem działa zespół KiVa, w skład którego wchodzi trzech dorosłych (najczęściej są to nauczyciele wyszktałceni między innymi pod kątem znajomości tematu przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz zachowań w grupie). Gdy tylko dowiedzą się o jakimś przypadku przemocy wśród dzieci, zaczynają natychmiast "działać".
 • W pierwszej kolejności pełnią funkcję "filtra" i starają się dowiedzieć, czy dany przpadek przemocy jest incydentem jednorazowym, czy może działaniem systematycznym.
 • Kolejnym krokiem jest spotkanie z ofiarą przemocy w celu okazania jej wsparcia, zaoferowania pomocy i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa
 • Zespół KiVa odbywa również spotkanie ze sprawcą przemocy – uświadamia się go o wadze popełnianych czynów, a także nakazuje zaprzestania niepożądanych działań.
 • Specjaliści KiVa rozmawiają ze sprawcą/ sprawcami przemocy, z ofiarą oraz ze wszystkimi innymi osobami, które, według nich, mogą mieć coś wspólnego z wydarzeniami (są na przykład świadkami). Ponadto, to oni decydują, w którym momencie poinformować rodziców wszystkich stron.
 • Po zajściu, zadaniem zespołu KiVa jest monitorowanie sytuacji.

METODA KiVa = ZAPOBIEGANIE, INTERWENCJA, MONITORING

KiVa logo

KiVa_Game2_screenshot5