Mamy zwracają się do swoich dzieci w sposób bardzo charakterystyczny:
(z myślą o tym, by wspomóc rozwój mowy dziecka)

MÓWIĄ POWOLI
MÓWIĄ WYRAŹNIE
ROZCIĄGAJĄ GŁOSKI
UTRZYMUJĄ KONTAKT WZROKOWY
UŻYWAJĄ KRÓTKICH, POJEDYNCZYCH ZDAŃ
UŻYWAJĄ PROSTYCH SŁÓW
CZĘSTO POWTARZAJĄ TE SAME WYRAZY
UŻYWAJĄ WYRAZÓW DŹWIĘKONAŚLADOWCZYCH
STOSUJĄ NIEWERBALNE ŚRODKI PRZEKAZU
(np. cmokanie, robienie śmiesznych min, itp.)

(a z myślą o tym, by dobrze wychować dziecko)
WYDAJĄ WIELE KOMEND

A teraz wyobraźmy sobie taki sposób mówienia w nieco innym kontekście: podczas spotkania trzech koleżanek.
Dziewczyny z The BreakWomb, które są mamami produkującymi skecze komediowe, podjęły się zadania!