Howard Gardner, psycholog, neurolog, profesor Uniwersytetu Harvarda i Bostońskiego, doktor Honoris Causa i autor pojęcia „inteligencji wielorakich” stwierdził, że istnieje osiem rodzajów inteligencji. System edukacyjny obowiązujący w obecnych czasach koncentruje się na rozwoju zaledwie dwóch z nich. To dlatego niektórzy uczniowie nie odnoszą sukcesów, a w momencie ukończenia szkoły są zagubieni i nie potrafią sami siebie odnaleźć.
Każda osoba, bez wyjątku, ma w sobie pewien potencjał. Określenie predyspozycji dziecka, tak aby w przyszłości mogło maksymalnie wykorzystywać swoje zdolności i posiadane talenty, jest łatwe, jeśli tylko weźmiemy pod uwagę  dominujący u niego typ inteligencji.
 

INTELIGENCJA LINGWISTYCZNO-WERBALNA

Wyraża się zamiłowaniem do słowa, zarówno mówionego, jak i pisanego.

Dziecko posiadające wysoki poziom tego rodzaju inteligencji:

 • szybko uczy się mówić, pisać i czytać,
 • z chęcią słucha bajki opowiadane przez jakiegokolwiek narratora,
 • lubi mówić,
 • chętnie i często zadaje pytania,
 • ciekawie opowiada historie, używa bogatego słownictwa,
 • jest wrażliwe na rytmy i dźwięki,
 • ma dobrą pamięć słuchową,
 • ma łatwość uczenia się języków obcych,
 • ma dobrą pamięć do imion i nazw,
 • zapamiętuje trudne słowa,
 • lubi recytować wiersze,
 • w szkole angażuje się w pisanie gazetek, lubi przeprowadzać wywiady.

Rozwój dziecka z predyspozycjami lingwistyczno-werbalnymi powinien opierać się na rozmowach, opowiadaniu bajek i historii, wspólnym czytaniu książek.
 
Zawody, w których osoba z wysokimi zdolnościami językowymi się odnajdzie i odniesie sukces: dziennikarz, tłumacz, polityk, korektor, pisarz, scenarzysta, dramaturg. 
 

INTELIGENCJA LOGICZNO-MATEMATYCZNA

Wyraża się zamiłowaniem do cyfr i numerów.

Dziecko posiadające wysoki poziom tego rodzaju inteligencji:

 • z łatwością zapamiętuje daty i numery telefonów,
 • lubi ustaloną kolejność i porządek rzeczy,
 • lubi gry logiczne, łamigłówki i zagadki,
 • lubi liczyć i rozwiązywać zadania matematyczne,
 • ma zdolność analizowania informacji,
 • ma tendencję do systematyzowania i porządkowania wszystkiego,
 • potrafi rozwiązywać abstrakcyjne problemy,
 • umiejętnie klasyfikuje,
 • lubi przeliczać różne rzeczy. 

Zawody, w których osoba z wysokimi zdolnościami logiczno-matematycznymi się odnajdzie i odniesie sukces: naukowiec, analityk, lekarz, księgowy, detektyw.
 

INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA

U dzieci wyrażona jest zamiłowaniem do używania swojej wyobraźni.

Dziecko posiadające wysoki poziom tego rodzaju inteligencji:

 • często ma wyimaginowanego przyjaciela,
 • lubi marzyć i rysować,
 • lubi zabawki z drewna,
 • lubi bawić się układankami, mapami, labiryntami,
 • lubi rzeźbić, wycinać, lepić, modelować, tworzyć przestrzenne formy,
 • ma wyczucie w kwestii łączenia kolorów,
 • we wczesnym wieku potrafi dobrze dobierać części garderoby,
 • ma wyjątkową zdolność zapamiętywania miejsc i związanego z nimi otoczenia,
 • ma pamięć obrazową,
 • łatwo odnajduje drogę w nowym miejscu,
 • szybko uczy korzystać się z map,
 • potrafi szybko odczytać dane w tabelach,
 • ma zdolność zmieniania przestrzeni: najpierw w swojej wyobraźni, a potem w praktyce (na przykład: zmiana umiejscowienia mebli w pokoju),
 • lubi rozkładać różne rzeczy na części i potrafi złożyć je z powrotem,
 • chętne słucha czytanego tekstu, gdy jest on ilustrowany,
 • w wieku szkolnym dobrze jemu idzie w nauce geometrii, rysunku, fizyki oraz chemii,
 • ma wizje dotyczące świata.

Zawody, w których osoba z wysokimi zdolnościami wizualno-przestrzennymi się odnajdzie i odniesie sukces: architekt, inżynier, wynalazca, rzeźbiarz, artysta, animator, projektant.
 

INTELIGENCJA RUCHOWA

Wyrażona jest zamiłowaniem do ekspresji za pomocą własnego ciała. Osoba o wysokiej inteligencji ruchowej znacznie lepiej odnajduje się w narracji swoich emocji przy użyciu ruchu i tańca niż przy użyciu słów.

Dziecko posiadające wysoki poziom tego rodzaju inteligencji:

 • lubi zabawy ruchowe,
 • instynktownie skłania się ku uprawianiu sportów,
 • lubi wszelkie prace fizyczne,
 • ma dobre wyczucie odległości,
 • ma dobrze rozwinięte zdolności motoryczne,
 • przepada za wszelkimi pracami manualnymi,
 • lubi występować na scenie i brać udział w przedstawieniach,
 • opiera swój rozwój na współzawodnictwie,
 • poważnie podchodzi do każdej porażki,
 • potrzebuje uznania za każdy odniesiony sukces,
 • w wieku nastoletnim będzie potrzebował mentora, który pomoże jemu osiągnąć cel,
 • w czasie rozmowy używa mowy ciała, gestykuluje. 

Zawody, w których osoba z wysokimi zdolnościami ruchowymi się odnajdzie i odniesie sukces: aktor, sportowiec, tancerz, instruktor fitness, mechanik, rzeźbiarz, chirurg, model, rzemieślnik, artysta cyrkowy.
 

INTELIGENCJA MUZYCZNA

Wyrażona jest zamiłowaniem do muzyki i instrumentów muzycznych.

Dziecko posiadające wysoki poziom tego rodzaju inteligencji:

 • ma wyczucie rytmu,
 • lubi śpiewać,
 • nuci, mruczy, podśpiewuje podczas zabawy,
 • łączy muzykę z własnymi emocjami i własnym nastrojem,
 • lubi wydobywać dźwięki z przedmiotów „nie muzycznych”,
 • lubi głośno słuchać muzyki,
 • próbuje grać na instrumentach muzycznych,
 • chętnie uczy się przy muzyce,
 • samodzielnie komponuje utwory,
 • chętnie uczęszcza na zajęcia do szkoły muzycznej,
 • lubi być członkiem chóru lub zespołu muzycznego,
 • interesuje się dyskografią ulubionych muzyków,
 • potrafi doceniać muzykę,
 • często wystukuje słyszany rytm za pomocą ruchu stóp.

Zawody, w których osoba z wysokimi zdolnościami muzycznymi się odnajdzie i odniesie sukces: muzyk, kompozytor, dyrektor orkiestry, piosenkarz, śpiewak operowy, DJ, edytor dźwięku, krytyk muzyczny, prezenter radia.

INTELIGENCJA PRZYRODNICZA

Wyrażona jest zamiłowaniem do wszystkiego co „żywe” – przyrody i zwierząt.

Dziecko posiadające wysoki poziom tego rodzaju inteligencji:

 • potrafi spędzić godziny na obserwowaniu mrówek i innych owadów,
 • lubi obserwować rosnące w doniczkach zioła i kwiaty,
 • uwielbia bawić się ze zwierzętami,
 • lubi spędzać czas na świeżym powietrzu,
 • eksperymentuje samodzielnie ze światem przyrodniczym,
 • interesuje się obserwacją wszelkiego rodzaju fenomenów przyrodniczych,
 • dostrzega zależności w przyrodzie,
 • fascynuje go otaczający świat,
 • kolekcjonuje okazy przyrodnicze,
 • zbiera albumy, obrazki czy książki o tematyce przyrodniczej,
 • dobrze radzi sobie w nauce biologii i chemii,
 • angażuje się w akcje mające na celu ochronę środowiska.

Zawody, w których osoba z wysokimi zdolnościami przyrodniczymi się odnajdzie i odniesie sukces: weterynarz, geolog, ekolog, badacz dna morskiego, sejsmolog, archeolog, genetyk, leśniczy, rolnik, ogrodnik, sadownik.
 

INTELIGENCJA EGZYSTENCJALNA

Wyrażona jest dojrzałością w podejściu do życia, śmierci i innych kwestii egzystencjalnych.

Dziecko posiadające wysoki poziom tego rodzaju inteligencji:

 • już we wczesnym wieku ma świadomość swoich emocji i potrafi je kontrolować,
 • potrafi trafnie argumentować swoje racje,
 • wypełnia instrukcje krok po kroku,
 • generalnie: należy do grupy dzieci nieśmiałych i podchodzących do wszystkiego z rezerwą,
 • z wiekiem zaczyna interesować się istotą życia i śmierci,
 • zastanawia się nad teoriami związanymi z genezą świata,
 • interesuje się hipotezami związanymi z różnymi narodowościami.

Zawody, w których osoba z wysokimi zdolnościami egzystencjalnymi się odnajdzie i odniesie sukces: psycholog, psychiatra, profesor, filozofii, polityk, duchowny.
 

INTELIGENCJA INTERPERSONALNA

Wyrażona jest doskonałymi zdolnościami w relacjach z innymi osobami.

Dziecko posiadające wysoki poziom tego rodzaju inteligencji:

 • szybko nawiązuje kontakt z innymi osobami,
 • wie, jak się przypodobać,
 • często wykorzystuje swój „urok”,
 • jest doskonałym negocjatorem,
 • lubi i potrafi pracować w grupie,
 • jest liderem wśród swoich rówieśników,
 • ma wielu kolegów,
 • ma poczucie humoru,
 • w komunikacji z innymi wykorzystuje zarówno słowa, jak i gesty, ruchy ciała oraz rysunki,
 • potrafi słuchać innych,
 • zachowuje asertywność przy konfrontacji,
 • dba o dobre relacje z innymi osobami,
 • potrafi rozwiązywać konflikty
 • potrafi sprawić, że inni czują się w jego towarzystwie dobrze,
 • potrafi okazać wsparcie,
 • potrafi dostosować swoje zachowanie do danych okoliczności.

Zawody, w których osoba z wysokimi zdolnościami interpersonalnymi się odnajdzie i odniesie sukces: pedagog, polityk, dyrektor, dyplomata, negocjator, zarządca, trener biznesu.
 

KAŻDY CZŁOWIEK POSIADA  WSZYSTKIE RODZAJE INTELIGENCJI,
ROZWINIĘTE W RÓŻNYM STOPNIU.

WSZYSTKIE INTELIGENCJE SĄ  RÓWNOPRAWNE.

INTELIGENCJE MOŻNA ROZWIJAĆ POPRZEZ RÓŻNE ĆWICZENIA.

Źródło: Howard Garder