Obecnie dzieci na całym świecie sypiają o godzinę mniej niż dwadzieścia lat temu. Do dziś mogłeś lekceważyć utratę godziny snu twojego dziecka, bo nie wiedziałeś, jak dużo je to kosztuje.

Poniższe fakty pochodzą z poradnika dla rodziców „Rewolucja w wychowaniu” autorstwa Po Bronson’a oraz Ashley Merryman i opierają się na badaniach przeprowadzonych przez naukowców zajmujących się zagadnieniem snu.
 

KONSEKWENCJE STRATY JEDNEJ GODZINY SNU:
 • Ponieważ mózg rozwija się do 21 roku życia, a większość tego procesu odbywa się podczas snu, ta stracona godzina wywiera bardzo istotny wpływ na dzieci, podczas gdy u dorosłych nie ma większego znaczenia.
 • Problemy ze snem w okresie rozwoju mogą spowodować trwałą zmianę w strukturze mózgu dziecka.
 • Niewystarczająca ilość snu powoduje u dzieci rozchwianie emocjonalne (zmienność nastrojów), depresje, pogorszenie wyników w szkole, otyłość (objadanie się) oraz ADHD.
   

EKSPERYMENT przeprowadzony na 77 uczniach przez dr Avi Sadeh’a z Uniwersytetu w Tel Avivie:
Czwarto- i szóstoklasiści zostali losowo podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa została poproszona o to, by przez trzy noce kładli się spać wcześniej niż zwykle (uczniowie zyskiwali 30 minut snu). Druga grupa została poproszona o to, by przez trzy noce kładli się spać później niż zazwyczaj (uczniowie tracili po 31 minut snu). Po trzech dniach obie grupy uczniów zostały poddane testowi funkcjonowania neurobiologicznego:

 • Różnica w funkcjonowaniu dzieci spowodowana snem krótszym lub dłuższym o godzinę była większa niż między zwykłymi czwarto- i szóstoklasistami.
 • Lekko senny szóstoklasista funkcjonuje na zajęciach jak przeciętny czwartoklasista.
 • Strata jednej godziny snu jest równa utracie dwóch lat dojrzewania i rozwoju poznawczego.

 

EKSPERYMENT przeprowadzony przez dr Monique LeBourgeois z Brown University:
Badaczka poddała obserwacji dzieci w wieku przedszkolnym. Zaleciła, aby w weekend dzieci spały tę samą liczbę godzin, co w normalne dni. Poprosiła jednak, aby w piątek i sobotę godzina pójścia spać została przesunięta na późniejszą godzinę. Na podstawie tego badania stwierdzono, że:

 • Sam czynnik przesunięcia godziny snu jest skorelowany z wynikami standardowych testów IQ.
 • Każda godzina weekendowej zmiany pory snu kosztuje dziecko utratę siedmiu punktów w teście IQ.
 • Zaburzenia snu mogą wpływać ujemnie na iloraz inteligencji dzieci, tak samo jak narażenie na kontakt z ołowiem.

Korelacja długości snu i ocen w szkole staje się najbardziej wyraźna w szkole ponadpodstawowej. Nastolatki otrzymujące „piątki” śpią średnio o piętnaście minut dłużej niż uczniowie oceniani na „czwórki”. Ci natomiast zwykle śpią o piętnaście minut dłużej niż uczniowie „trójkowi” i tak dalej.
 

Liczy się każde piętnaście minut snu!

 

Wpis przygotowany na podstawie poradnika "Rewolucja w wychowaniu" autorstwa Po Bronsona i Ashley Merryman (Wydawnictwo Świat Książki).