Wykształcenie uniwersalnie postrzegane jest jako coś bardzo ważnego. Ale w wielu krajach odpowiednio opracowany system edukacyjny jest nadal "przedmiotem do odrobienia". To oczywiste, że nie we wszystkich państwach kładzie się taki sam nacisk na edukację i że w jednych system edukacyjny jest bardziej sprawny niż w innych. 
Kraje zachodnie są przekonane o tym, że ich systemy edukacyjne przodują, jednak w rzeczywistości nie jest tak do końca. 
Grupa wydawnicza Pearson, która jest liderem w publikacjach naukowych, regularnie publikuje rankingi państw odnoszących sukces w nauczaniu. 

Badanie, któremu poddawane są kraje, opiera się na zastosowaniu rygorystycznych metod mierzących postęp społeczny w oparciu o poziom wykształcenia, zgodnie z wytycznymi ONZ. Wyniki ostatnich obserwacji są dość zaskakujące. Stany Zjednoczone, dla przykładu, tradycyjnie uważane za pionierów doskonałego systemu edukacyjnego, plasują się aktualnie na 14 miejscu w rankingu światowym, pozostając w tyle za wieloma państwami europejskimi. 

Oto główne wnioski z ostatniego badania Pearson:

 • Kraje Dalekiego Wschodu pozostają w czołówce. Koronę zdobywa Korea Południowa. Tuż za nią znajduje się Japonia, Singapur oraz Hong Kong. Systemy edukacyjne tych czterech regionów doceniają i nagradzają "wysiłek" ponad "inteligencję samą w sobie". Doskonałym wynikom sprzyjają jasno określone mety edukacyjne oraz silna kultura opierająca się na poczuciu zaangażowania i odpowiedzialności.
 • Kraje skandynawskie, najsilniejsi konkurenci, wykazują pewne oznaki osłabienia. Finlandia, państwo zajmujące miejsce pierwsze w 2012 roku, spada na miejsce piąte. Szwecja, natomiast, spada z miejsca 21 na miejsce 24. 
 • Państwa, które przeskoczyły o największą liczbę miejsc to Izrael (dwanaście szczebelków w górę, na miejsce 17), Rosja (siedemnaście szczebelków, na miejsce 13) oraz Polska, plasując się na miejscu 10.
 • Państwa rozwijające się zazwyczaj zajmują ostatnie miejsca tego rankingu, w którym badaniu poddaje się 40 krajów. I tak oto Brazylia, Meksyk oraz Indonezja zajmują trzy ostatnie miejsca.
 • Finlandia zajmuje najlepsze miejsce spośród krajów europejskich, plasując się na miejscu 5.

Porównanie dwóch bardzo dobrze funkcjonujących systemów edukacyjnych: Korei Południowej i Finlandii

 • Systemy edukacyjne Korei Południowej i Finlandii mają ze sobą wiele wspólnego. Ale w jednym Korea Południowa jest niedościgniona: w podejściu uczniów do nauki, które charakteryzuje się niezwykłym oddaniem i poświęceniem. Dzieci i młodzież kształcące się w tym azjatyckim państwie uczęszczają do szkoły siedem dni w tygodniu i przyzwyczajone są do odrabiania prac domowych już od najwcześniejszych lat.
 • Zarówno w Korei Południowej, jak i w Finlandii szkolnictwu  przypisuje się najwyższe wartości, a nauczycie traktowani się z szacunkiem, porównywalnym do tego okazywanego lekarzom i prawnikom w krajach zachodnich.
 • Finlandia wygrywa z Koreą Południową w dziedzinie nauczania języków obcych. Poziom angielskiego, dla przykładu, w Korei Południowej oceniany jest na "umiarkowanie akceptowalny", co i tak jest wynikiem bardzo dobrym biorąc pod uwagę odmienność tego języka od koreańskiego. Co więcej, poziom języka angielskiego jest w Korei Południowej wyższy niż, na przykład, we Francji, która ma o wiele łatwiejszy dostęp do nauczycieli brytyjskich.

TOP 20 – KRAJE Z NAJLEPSZYMI SYSTEMAMI EDUKACYJNYMI

 1. Korea Południowa
 2. Japonia
 3. Singapur
 4. Hong Kong
 5. Finlandia
 6. Wielka Brytania
 7. Kanada
 8. Holandia
 9. Irlandia
 10. Polska
 11. Dania
 12. Niemcy
 13. Rosja
 14. Stany Zjednoczone
 15. Australia
 16. Nowa Zelandia
 17. Izrael
 18. Belgia
 19. Czechy
 20. Szwajcaria

Źródło: MBC TIMES