Na nasze pytania odpowiada psycholog dzieci, młodzieży i rodziny Monika Perkowska:

1. Jakie są trzy najczęściej popełniane przez rodziców błędy wychowawcze?

Najczęstszym błędem jest nieodpowiednie zwracanie się do dziecka, tj. ciągłe komentowanie jego postępowania, używanie niemiłych określeń w stosunku do dziecka, jak również mała koncentracja na tym, co mówi dziecko, wręcz nieprowadzenie z maluchem rozmów. Często też spotykam się z błędem polegającym na zbyt częstym mówieniu do dziecka mało istotnych kwestii, np. wieczne powtarzanie, aby coś zrobiło, dochodzi wtedy do krzyku i nasze mówienie jest nieskuteczne. Kolejny błąd to niepozwalanie na samodzielność – wyręczamy dziecko, a to powoduje, że pokazujemy mu, że sądzimy, że sobie nie poradzi.

2. Czy dzieci w dzisiejszych czasach są zmotywowane?


Ze względu na to, że dostępność dóbr materialnych jest powszechna, motywowanie zachętą materialną w dzisiejszym świecie jest nieskuteczne. Najlepiej działa motywacja własna, polegająca na pozwoleniu dziecku na samodzielność w działaniu, uczenie się i motywowanie poprzez doświadczenie.

3. Jakim rodzicem modnie być?

Zauważam modę na bycie rodzicem interesującym się sprawami dziecka, pojawia się wręcz za duże wnikanie w sprawy dziecka (wspomniany wyżej problem braku samodzielności). Oczywiście polecam poleganie na własnej intuicji i zachowaniu zdrowego rozsądku w byciu rodzicem – nie ulegajmy modzie, a zastanawiajmy się i omawiajmy ze sobą, jak chcemy wychować dziecko. Zachęcam do świadomego rodzicielstwa.

 

Monika Perkowska – psycholog dzieci, młodzieży i rodziny, prowadzi własną praktykę psychologiczną oraz konsultuje dzieci w placówkach edukacyjnych: www.dzieciecypsycholog.pl